ایران: ما در جلسه ای با «رژیم اشغالگر قدس» حضور نخواهیم یافت

به گزارش خبرگزاری ایرنا محمد جواد ظریف روز جمعه گفت جمهوری اسلامی در جلسه ای با «رژیم اشغالگر قدس» – واژه ای که مقام های ایران در اشاره به اسرائیل بکار می برندحضور نخواهد یافت.

این گزارش می گوید ظریف این موضوع را درپاسخ به پرسشی در باره امکان شرکت اسرائیل در مذاکرات بین ایران و شش قدرت جهانی عنوان کرد.

او گفت «چنین اتفاقی هرگز نخواهد افتاد و ما در اتاقی که نمایندگان رژیم صهیونیستی در آن باشند نخواهیم بود.»

ظریف گفت قدرت های جهانی به جای وارد آوردن فشار بر ایران، باید برای خلع سلاح منطقه ای تلاش کنند، و افزود «ما رژیم صهیونیستی را بزرگترین خطر برای منطقه و جهان تلقی می کنیم.»

به گزارش اسوشیتدپرس، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز روز جمعه از اسرائیل انتقاد کرد.

او در بیانیه ای در جلسه آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت اسرائیل درباره نگرانی های ناشی از گسترش تسلیحات اتمی دروغ می گوید.

جوزف مک مانوس، سرپرست هیئت آمریکا در آژانس، به اسوشیتد پرس گفت سخنان ضد اسرائیلی نجفی، « تحریک کننده و نادرست» بود.