اینستاگرام حساب کاربری شبکه العالم رژیم مسدود شد

اینستاگرام حساب کاربری شبکه العالم را مسدود کرد

جهان دارد کمی امن تر و بی خطرتر میشود و تروریستها امکان عملیات کمتری پیدا میکنند.

روزگذشته اینستاگرام العالم، رسانه وابسته به رژیم مسدود شد و صفحه های ویژه اخبار سوریه و یمن را در فیس بوک حذف کرد و این در حالی است که چند ماه پیش نیز صفحه اصلی شبکه العالم در فیس بوک محدود شده بود.