این بار نابودی خلیج گرگان و از بین رفتن معیشت ساحل نشینان این منطقه

این هم تصاویری از خشک شدن خلیج گرکان و نابودی پرندگان و ماهی ها در حکومت اخوندی. از دست رفتن معیشت ساحل نشینان و قابقرانان و کسانی که سالها دراین ساحل مشغول به کار بودند و حالا بدون کار و درامد و بیمه ای، قادر به سیر کردن شکم خود و خانواده نیستند. بوی ازار دهنده ای نیز از خشک شدن این خلیج محیط اطراف را دربرگرفته است که تحمل ان. نیز برای مردمی که در کنار این خلیج زندگی میکردند، ازاردهنده شده است.

مهسا صفری عکاس خبرگزاری مهر گزارش تصویری تاثر برانگیزی از خشک شدن خلیج گرگان تهیه کرد وی در توضیح عکسها نوشته است: به دلیل باتلاقی شدن خلیج، بوی آزار دهنده در محیط بیش از پیش خود نمایی می‌کند و نشانی از روزهای خوش و پر شور خلیج دیده نمی‌شود. گویی کسی صدای نفس‌های آخر خلیج را نمی‌شنود.»