بازداشت برخی تجمع‌کنندگان مقابل شهرداری تهران

بازداشت برخی تجمع‌کنندگان مقابل شهرداری تهران

تجمع گروهی از دوستداران حیوانات در مقابل شهرداری تهران به تنش انجامید و پلیس، برخی از آنها را دستگیر کرد. 

تعدادی از دوستداران حیوانات در واکنش به کشتار دسته‌ جمعی سگ‌ها در مقابل شهرداری تهران تجمع کردند و دست به اعتراض زدند..

این تجمع در پی خروش و اعتراض مردم به سیاستهای غلط رژِیم ساعتی بعد به درگیری انجامید و پلیس تعدادی از تظاهرکنندگان را دستگیر کرد. فارس