بازداشت اعضاء خانواده های مجاهدین مستقر در کمپ لیبرتی در تهران

عوامل اطلاعاتی رژیم آخوندی دوشنبه شب ۳۰‌آذر (21دسامبر) خانمها فاطمه رضوانی و آذر کروندی دو تن از اعضای خانواده مجاهدان لیبرتی را بازداشت کردند. مزدوران به خانه یی که این افراد به مناسبت شب یلدا در آن جمع شده بودند حمله کرده و ضمن بازرسی حاضران و میهمانان، تلفنهای همراه همه آنها را با خود بردند. مأموران متعاقبا به منازل شخصی دستگیرشدگان نیز یورش برده و آلبوم عکسهای خانوادگی و سایر وسایل آنان را به یغما بردند.

خانم رضوانی خواهر مجاهد خلق قاسم رضوانی است که در ۱۰شهریور ۱۳۹۲ در قتل عام اشرف به شهادت رسید و خانم کروندی از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ است که فرزندش در لیبرتی است.
حمله به خانواده های مجاهدان لیبرتی و بازداشت آنها در حالی است که رژیم آخوندی به طور مستمر مزدوران اطلاعات و نیروی قدس را در پوش خانواده به لیبرتی اعزام می‌کند تا به شکنجه روانی مجاهدین پرداخته و برای قتل عام آنان زمینه‌سازی کند.
مقاومت ایران از عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر به ویژه گزارشگر دستگیریهای خودسرانه خواستار اقدامی مؤثر برای آزادی عموم زندانیان سیاسی به ویژه خانمها فاطمه رضوانی و آذر کروندی است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۶ دی ۱۳۹۴ (۲۷ دسامبر ۲۰۱۵)