بازداشت سه معلم در تهران و سنندج، فراخوان به همبستگی با اعتراض سراسری معلمان در روز ۱۳مهر

عوامل اطلاعاتی رژیم در روز دوشنبه 9شهریور سه معلم شریف را در تهران و سنندج بازداشت کردند. مهدی بهلولی و محمدرضا نیک نژاد در یورش به خانه‌هایشان در تهران بازداشت شدند و مزدوران وسایل شخصی آنها از جمله کامپیوترهای آنها را ضبط کردند. علی حسین پناهی در شهر سنندج بازداشت شد. وی سه روز پیش از آن، طی سخنانی مردم را به مقاومت در مقابل تبعیض و سرکوب اعمال شده توسط رژیم آخوندی فراخوانده بود.
علاوه بر اینها، رسول بداقی معلم زندانی دیگر به‌رغم خاتمه یافتن دوران محکومیت شش ساله‌اش در 15مرداد، هم‌چنان زندانی است. شکنجه‌گران با پرونده سازیهای جدید با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» درصدد جلوگیری از آزادی وی هستند. وزارت آموزش و پرورش روحانی، حکم اخراج رسول بداقی را بعد از 20سال سابقه تدریس صرفاً به‌خاطر دفاعش از حقوق حقه فرهنگیان، صادر کرده و این در زندان به وی ابلاغ شده است. علی اکبر باغانی و علیرضا هاشمی از دیگر معلمانی هستند که هم‌چنان زندانی هستند.
در شرایطی که رژیم سراپا فاسد آخوندی از پاسخگویی به خواستهای بر حق معلمان عاجز است، در وحشت از باز شدن مدارس و فراخوان فرهنگیان برای تجمع در روز 13مهر، روز جهانی معلم، به این قبیل بگیر و ببندها و سرکوب هر چه بیشتر معلمان روی آورده است.
کمیسیون آموزش و پرورش شورای ملی مقاومت ایران از ارگانهای بین‌المللی آموزش و اتحادیه‌های معلمان در کشورهای مختلف جهان می‌خواهد از خواستهای معلمان ایران حمایت کرده و به سرکوب فرهنگیان و نقض حقوق اولیه آنها توسط دیکتاتوری مذهبی اعتراض کنند.

کمیسیون آموزش و پرورش شورای ملی مقاومت ایران
11شهریور 1394 (2سپتامبر 2015)