بازداشت نماینده سابق، در شکایت میرسلیم از شهرداری دوره قالیباف

بازداشت یک نماینده سابق مجلس درخصوص پرونده شکایت میرسلیم از شهرداری در دوره قالیباف

مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس به خبرگزاری برنا گفته بود: وقتی تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس دهم رای نمی‌آورد شهردار وقت از اینکه چنین موضوعی رای نیاورده، تشکر می‌کند.

سخنگوی وقیح قوه قضاییه اعلام کرد که در ارتباط با شکایت مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس، در پرونده “رشوه ۶۵ میلیارد تومانی” شهرداری تهران در دوره تصدی محمدباقر قالیباف، یک نماینده پیشین مجلس بازداشت شده است.

اصل پرونده بدلیل تخلفات قالیباف در زمانی که شهردار تهران بوده است و دزدی و چپاول ان زبانزده همه است ، میباشد.