بالا بودن عمق فاجعه گرد و غبار در خوزستان

ناصر حیدری‌پوری با تاکید بر اینکه عمق فاجعه گرد و غبار در خوزستان بالا است، عنوان کرد: تاکنون 17 هزار مالچ پاشی و 45 هزار هکتار قرق، عملیاتی و مدیریتی داشته‌ایم ولی به دلیل عمق فاجعه شرایط سختی داریم و خودمان راضی نیستیم.

معاون سازمان آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان جنگل‌ها و مراتع ابراز کرد:  خودمان این بلا را بر سر خودمان آورده‌ایم، کانون‌های گرد و غبار خوزستان در سال 2002 طبق نقشه مرتع درجه بوده که به دلیل برخی کم کاری‌ها و ندانتم‌کاری‌ها به اینجا رسیده است.

این مسئول ارشد سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور با اشاره به اینکه حق‌آبه‌های زیست محیطی را پرت کردیم، بیان کرد: هم اکنون تالاب شریف و منصوریه آب ندارند در حالی زمانی از کارون می‌گرفت.

حیدری‌پوری با بیان اینکه 2 یا 3 متر از نخل‌های 15 متری ریگان بم نمایان است، افزود: مقابله با گرد و غبار و اجرای طرح بیابان زدایی از جمله 3 شاخص مهم کنوانسیون بین المللی بیابان زدایی و مقابله با اثرات خشکسالی با حضور 195 کشور دنیا است. تسنیم