باند احمدی نژاد: “اصولگرایان” در تهران «سرنگون» شدند

باند پاسدار احمدی‌نژاد روز 9اسفند94 در سایت خود موسوم به ”دولت بهار “به شکست فضاحت‌بار باند خامنه‌ای در تهران اذعان کرد.

این منبع در حالی که مرتجعین قشری را اصول‌گرا می‌نامید با عنوان «رمزگشایی از سرنگونی پدرخوانده‌های اصول‌گرایی در تهران» نوشت:
مهمترین زمینه برای اصلاح اصول‌گرایی و جلوگیری از وقوع فجایع بزرگتر، بررسی تحول سیاسی هفتم اسفند در تراز پدیده‌ای چون «سرنگونی» است نه «شکست». اصول‌گرایان در تهران «شکست» نخوردند، «سرنگون» شدند. اگر فردای «شکست» 24خرداد 92، ماله کشی سیاسی اصول‌گرایان در القای گزاره «اصولگرا خواندن حسن روحانی» متجلی شد، امروز مصداق ماله کشی چیزی جز اعتراف به «شکست» به جای بررسی علل و زمینه‌های «سرنگونی» نیست. باید متوجه بود ناکامی اصول‌گرایان در آوردگاه 7اسفند صرفاً در ساحت «سیاست ورزی» رقم نخورده است. آنچه «شکست» را تا سر حد «سرنگونی» ارتقاء می‌دهد، رقم خوردن ناکامی در ساحت «ایدئولوژی سیاسی» و فراتر از آن «الهیأت سیاسی» است.