ببینید و بخندید، استقبال از جلاد رئیسی توسط وزیر انرژی روسیه که باند مغلوب زده تو سرش + ویدئو

رئیسی جلاد که به گفته خودش به دعوت رسمی رئیس جمهور روسیه به این کشور در راستای باج. دادن به روسها انجام شد با فضاحت مطبوعات خود رژیم نیز روبرو شد. وی عصر امروز در حالی وارد فرودگاه مسکو شد که خبری از پوتین و مهرهای دست اول روسیه برای استقبال از او نبود. و به جای ان وزیر انرژی روسیه و رئیس کمیسیون مشترک رژیم ایران و روسیه در فرودگاه از وی استقبال کردند.

در اتاق ملاقات پوتین با وی نیز هیچ پرچمی از ایران که برای بر باد دادنش به انجا سفر کرده بود دیده نمیشد. اینهم اقتدار و عظمت جلاد و دولتش. دیده بان