ببینید و بخندید، پخش فیلم بدرقه توهین امیز رئیس در کاخ کرملین توسط شبکه ۱روسیه

تصاویر شبکه «روسیه ۱» از ورود و خروج رئیسی به کرملین و تحقیر رئیسی و تیم همراهش در شبکه های فضایی افتضاح دیگری را برای رژیم رقم زد.

  این گزارش تصاویر اختصاصی از ” شبکه تلویزیونی روسیه ۱” از‌ ورود و خروج رئیسی پخش شده است.

 طبق این تصاویر پوتین نه تنها هیچ قدمی برای استقبال از رئیسی برنداشت بلکه هنگام خروج هم رئیسی به تنهایی به سمت در خروج می‌رود.

 حتی در این تصاویر رئیسی پس از نشستن بر صندلی خود شال گردن سبز خود را تا می‌کند و روی پای‌اش قرار می‌دهد و کسی از او تحویل نمی‌گیرد.

 اما نکته دیگر اینکه خودروی کاروان ایران در جایی به دور از دری که قرار بود رئیسی از آن خارج شود پارک بود و همراهان ایرانی با دویدن و داد زدن به خودرو علامت می‌دهد که حرکت کند تا رئیسی معطل نشود

اینکه اهداف روسیه از انتشار این فیلم چه بوده مشخص نیست اما موضوع مهم حفظ حرمت شخص اجرایی کشور است، که این سفر از سوی میزبان نادیده انگاشته شد‌. دیده بان رژیم