ببینیید و بخندید که این رقص چقدر اسلام خامنه ای را به خطر انداخته است!!!!

انتشار فیلمی از رقص دختران و بانوان و … در مراسمی در یك سالن متعلق به شهرداری تهران. اینبار سوال باند مغلوب را بلند کرد. . کاربری در توییتر نوشت: «چرا ارازشه نگفتند اسلام به خطر افتاد؟ خیلی عجیب و غریبه! در دوره شهرداری آقای حناچی، یک کودک رقصید و اسلام کلی در خطر افتاد حتی رو به موت بود ولی الان یه دختر بالغ لنگش را در هوا می‌چرخونه ولی اسلام در خطر نیست!!»بهار نیوز