بجای اب به کشاورزان، سپاه فضایی شد!!!!!

ماجرای اعتراض کشاورزان اصفهانی به تخصیص آب از زاینده رود/ آیا اجرای بهشت‌آباد یک راه‌حل است؟

کشاورزان زحمتکش اصفهان سال گذشته نیز چندین بار بابت اب تخصیصی زاینده رود دست به اعتراض و تحصن زدند که رژیم ضدکارگری بدون حل مسئله ای با وعده و وعید و سرکوب انها را ساکت کرد.

سال گذشته نیز بعد از ماهها تحصن و اعتراض، دولت ضدکارگری روحانی قول داد که با سرمایه گذاری در این قسمت این مشکل مردم را حل کند اما ولی فقیه درمانده اش ترجیح داد که به جای اب به کشاورزان بهتر است سپاه فضایی شود تا به خیال خودش ، قدرت نمایی کند و سقوطش را عقب بیاندازد. زهی خیال باطل

به نوشته ایلنا، “کشاورزان در اعتراض بابت اب تخصیصی از زاینده رود به بخش کشاورزی دوباره دست به اعتراض زدند. یکی از اعتراضات کشاورزان این است که در شورای هماهنگی زاینده‌رود قبلا نماینده کشاورزان حضور داشته اما در بازنگری این فرد حذف شده است، اعتراض دوم کم‌آبی است. وقتی زاینده‌رود دچار کم‌آبی می‌شود بیشترین فشار روی کشاورزان است که در انتهای رودخانه هستند.

در حال حاضر کشاورزان هر دو استان اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری با مشکل کمبود آب مواجهند .

 نماینده رژیم در مجلس نیز گفت: وقتی برای تامین آب شرب اصفهان با مشکل مواجه می‌شوند، از سهم کشاورزان برداشت می‌کنند که مخالفت‌های اجتماعی را در پی دارد.