بحرین جاسوسان رژیم ایران را به حبس ابد و اخراج محکوم کرد

بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه 9تیر 95:” دادگاهی در بحرین حکم شش نفر را به جرم جاسوسی برای ایران تأیید کرده است.  این دادگاه همچنین اخراج هشت تبعه این کشور را به جرم جاسوسی برای رژیم ایران صادر کرد و دو تن دیگر را به 15سال زندان محکوم کرد“.

یک منبع قضایی بحرین گفت: این افراد جز جاسوسی برای رژیم ایران، به‌خاطر ”پیوستن به گروه‌های تروریستی، داشتن اسلحه، مهمات و مواد منفجره و آموزش دیدن برای استفاده از آنها“ محکوم شده‌اند.

بحرین حدود ده روز پیش هم یک آخوند وابسته به رژیم ایران را به جرم دامن زدن به خشونت و فرقه‌گرایی اخراج کرد.

بحرین سال‌هاست که رژیم ایران را به تلاش برای برهم زدن امنیت این کشور از طریق حمایت مسلحانه و مالی از گروه‌های تروریستی متهم می‌کند.