بخوانید و بخندید به ریش اخوندهای دجال خامنه ای ! ناظرین شرعی در بانکها مستقر میشوند

رییس شورای فقهی بانک مرکزی رژيم از تعیین افرادی به عنوان ناظر برای استقرار در بانک‌ها، پس از طی یک دوره آموزشی و احراز شایستگی‌ها خبر داد.
اخوند  غلامرضا مصباحی مقدم در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما ی رژیم برای رنگ و لعاب زدن به ناظران شرعی که وظیفه شان کنترل زنان و دختران ایرانی تحت نام مبارزه با بدحجابی و بی حجابی گفت: اقتدار بانک مرکزی به این معنا که بانک‌های کشور را تحت نظارت قوی قرار دهد و مجوز خروج از چارچوب‌های قانونی و مقرراتی مربوط به عملیات بانکی و رابطه‌شان با بانک مرکزی را صادر نکند.
خوشبختانه با روی کار آمدن جناب آقای صالح‌آبادی ، ابعاد مختلف که یک بُعد آن هم بُعد شرعی است، مورد توجه قرار گرفت.
افرادی که به عنوان ناظر شرعی تعیین می‌شوند باید یک دوره آموزشی بگذرانند، به این شکل که متقاضیان در رقابتی شرکت می‌کنند و گروهی که موفقیت به دست می‌آورند، پس از احراز شایستگی‌ها برای انجام این کار به بانک‌ها معرفی می‌شوند. در حال حاضر در هر بانک یک نیروی ناظر شرعی مدنظر است.بهار نیوز