بدستور جلاد قضاییه، اشعارِ سنگ قبر حمید رضا درخشنده حذف شد

علت حذف اشعارِ سنگ قبر قاتل امام‌جمعه کازرون

به دستور قوه فضاییه متن حک شده روی سنگ قبر قاتل امام جمعه کازرون حذف شد.

بر روی این سنگ قبر، اشعاری در مدح جوانمردی قاتل ذکر شده بود .

بررسی‌ها حاکی از آن است که این شعر با دستور مقام قضایی از روی سنگ قبر حمیدرضا درخشنده حذف شده است.

علت حذف اشعارِ سنگ قبر قاتل امام‌جمعه کازرون

سرکرده کل دادگستری استان فارس گفت: حکم قصاص نفس حمید رضا درخشنده که اقدام به کشتن امام جمعه کازرون کرده بود به اجرا درآمد.

کاظم موسوی با بیان اینکه قاتل پس از دستگیری در چندین مرحله و در حضور مقام قضایی به جرم ارتکابی با طراحی قبلی اعتراف کرده بود . ایرنا