بدهی ۱۰۰ هزار یورویی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ به آلمان

بدهی ۱۰۰ هزار یورویی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ به آلمان

ستاد ملی مبارزه با دوپینگ رژیم بابت آنالیز نمونه‌های ارسالی به آزمایشگاه‌های کلن و قطر در سال گذشته و جاری میلادی، به مسئولان این دو آزمایشگاه بدهکار است. 

کنترل دوپینگ ورزشکاران که مسئولیت اصلی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) به حساب می‌آید برای این ستاد بار مالی سنگینی دارد که بخش عمده آن بابت آنالیز نمونه‌های ارسالی به آزمایشگاه‌های «آکردیته» هزینه می‌شود.

به نوشته مهر، طرفِ قرارداد ستاد ملی مبارزه با دوپینگ برای آنالیز نمونه‌گیری‌های به عمل آمده از ورزشکاران ایران دو آزمایشگاه کلن آلمان و قطر هستند. پرداختی به این دو آزمایشگاه هم به ترتیب بر اساس یورو و دلار انجام می‌شود.

طبق قرارداد منعقد شده میان نادو ایران و آزمایشگاه قطر، هزینه آنالیز هر تست دوپینگ توسط متخصصان این آزمایشگاه ۱۲۰ دلار است. در مورد آزمایشگاه کلن رقم‌های متفاوتی بابت بررسی تست دوپینگ ورزشکاران ایران تعیین شده است.

در صورتی که نمونه‌های ارسالی به کلن مربوط به جریان مسابقه باشد ۱۴۵ یورو هزینه آنالیز آن می‌شود. این هزینه برای تست‌هایی که خارج از مسابقه گرفته شده، ۱۰۵ یورو تعیین شده است. البته این هزینه‌ها با لحاظ کردن تخفیف آلمانی‌ها مصوب شده است. هزینه اصلی برای آنالیز نمونه‌های داخل و خارج مسابقه در کلن به ترتیب ۱۶۰ و ۱۲۰ یورو است.

در برخی موارد هم به خاطر مشکوک بودن نتیجه آنالیز اولیه بر روی نمونه‌گیری‌ها، بررسی دقیق‌تر توسط دستگاه‌های پیشرفته‌تر نیاز است. هزینه این نوع آنالیز در قطر ۲۳۰ دلار و در آلمان ۲۱۰ یورو تعیین شده است.

نادو ایران بابت بررسی و اعلام نتیجه نمونه‌گیری‌های ۲۰۱۹ سال گذشته مبلغ ۲۲۰ هزار یورو به آزمایشگاه کلن پرداخت کرد اما همچنان به این آزمایشگاه و همچنین قطری‌ها بدهکار است.