برادر ابراهیم یزدی هم با کرونا درگذشت

برادر ابراهیم یزدی هم با کرونا درگذشت

دکتر اسمائیل یزدی جراح دندانپزشک و برادر دکتر ابراهیم یزدی بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. دکتر اسماعیل یزدی عضو شورای واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب پارسی و استاد برجسته دندانپزشکی، جراح مشهور فک و از بنیان گذاران بیمارستان پارس در پی ابتلا به بیماری کرونا درگذشت. او مدتی ریاست دانشکده دندانپزشکی تهران را بر عهده داشت.