برای جلوگیری فحشا، از درمان زنان، توسط پزشکان مرد خودداری شود

اینهم از افاضات دایناسور خامنه ای در اصفهان، ابوالحسن مهدوی: ‌رعایت “قانون انطباق” به این معناست که مرد، مرد را و زن، زن را درمان کند تا از فحشاء و منکرات جلوگیری شود ولی وقتی سخن از این قانون به میان می‌آید برخی جنجال‌آفرینی می‌کنند که با اصل معالجه مخالفت شده است. 

به نوشته دیده بان رژیم: دایناسور خامنه ای در اصفهان افزود: برخی می‌گویند چرا با دوچرخه‌سواری و موتورسواری بانوان مخالفت می‌شود که در جواب می‌گوییم،مشروط براینکه بر گناهی و مُنکری مُترتب نشود.”

 وی همچنین گفت: “اسلام مُدافع تحصیل علم است ولی نه اینکه به بهانه تحصیل علم، اختلاط بین پسر و دختر ایجاد شود. “

 وی ادامه داد: ”  ماساژ بدن و ورزش بد نیست ولی ماساژ جنس مخالف و استخر مختلط دارای فساد و منکر است لذا اسلام با آن مخالفت دارد.”

مهدوی گفت: “دشمن به بهانه ورزش، معالجه، تعلیم و تعلم و امثال آن بدنبال ترویج منکرات است. با توجه به فرصت انتخابات سال آینده، باید مراقب بود دولت جوان و حزب‌ اللهی، مومن به خدا و دولتی که با تلاش جهادی برای خدمت به مردم گام بردارد انتخاب شود. “