برای هزارزندانی، 18250 جفت دستکش، 12هزار ماسک به طور رایگان!!!!!

تکذی زندان شهرری

ندامتگاه شهر ری یکی از زندانهای مخفی رژیم است که هرگز امار و ارقام درستی در مورد ان نمیدهد. یکی از سایتهای خود رژیم اعلام کرد که 2هزار زندانی بی ملاقاتی در زندان شهر ری وجود دارد و در این زندان مایع دستشویی یا صابون به قیمت 75هزار تومان در فروشگاه زندان به فروش میرسد

بعد از این افتضاح مدیر کل زندانهای استان تهران به فرموده جلاد رئیسی به صحنه امد و مجبور شد گوشه ای از جنایات انها را افشا کند، وی گفت: ” این ادعا ها بی اساس است و ا قداماتی که در راستای مبارزه با کرونا در زندان‌ها و خصوصا زندان شهرری صورت می‌گیرد بی‌نظیر است. و جمعیت ان بیشتر از نصف ان اماری که مطرح کرده اند نیست.”!!!!!!

حالا معلوم نیست برای 1000 نفر به حساب خودشان ، چرا 12.000ماسک و 18250دستکش یک بار مصرف بین زندانیان توضیح کرده اند؟ مگر انها کرونا داشته اند؟؟؟؟؟ یا از محبت های دژخیمان و جلادان قوه قضاییه است که کرونا نگیرند؟

به گزارش ایسنا ، مدیر بدنام زندانهای استان تهران اعلام کرد: ” هر روز از سوی نیروهای آموزش دیده توسط واحد بهداشت و درمان ندامتگاه، کلیه سطوح و اماکن زندان ضدعفونی می‌شود و امکانات لازم اعم از ماسک و مواد ضدعفونی کننده و دستکش یکبار مصرف به طور مرتب و به صورت رایگان در اختیار زندانیان قرار می‌گیرد. “

وی بیان داشت:” در این مدت و در راستای مقابله با کرونا 360 لیتر مایع ضدعفونی کننده دست، 1008 مورد ژل دست، 1460 لیتر مایع ضدعفونی کننده سطوح، 18250 جفت دستکش یکبار مصرف و 12 هزار ماسک به طور رایگان بین زندانیان توزیع شده است.”!!!!!!!

حشمت اله حیات الغیب همچنین اعلام کرد:” تعداد کل زندانیان ندامتگاه شهرری‌ بسیار کمتر از حتی نصف تعداد عنوان شده است به انجام اقدامات بهداشتی و درمانی در این زندان فراتر از پروتکل‌های بهداشتی است.”