برای هفت تپه، با زدوبند ۲۸۰ میلیون یورو پول گرفته اند!

بهرام پارسایی، عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در خصوص شرکت نیشکر هفت تپه، گفت: طبق پیگیری‌هایی که در موضوع نیشکر هفت تپه انجام دادیم متوجه شدیم که کل ارز مورد نیاز آن‌ها ۱۲ میلیون دلار بوده است که برخی افراد با زد و بند و ارائه مدارک سوری مبلغی بالغ بر ۲۸۰ میلیون یورو پول دریافت کرده اند بطوریکه یک ریال از این مبلغ برای اهداف مورد نظر کارخانه هزینه نشده است. /ایسنا