بررسی لایحه تحریم‌های تازه علیه ایران

به گزارش تلويزيون سی.ان.ان گزارش سنایٴ آمريکا لايحه تحريمهای جديدی عليه رژيم ايران را مورد بررسی قرار خواهد داد. بر اساس این گزارش اين تحريمها هيچ گونه غنی سازی را در خاک ايران مجاز نمی شمارد. این گزارش میافزاید که سناتورهايی از هر دو حزب جمهوريخواهان و دموکرات تصويب اين لايحه را پيش می برند.

وزير خارجه رژيم ايران دریک واکنش به این گزارش در مصاحبه يی با مجله تايم گفت: اگر تحريمهای جديد اعمال شود، توافق را خواهد کشت. لذا دولت آمريکا با يک چالش جدی در جريان مذاکرات بسيار حساسی مواجه است.

سناتورهای قدرتمندی از لايحه تحريمها حمايت می کنند. افرادی مانند سناتور ارشد رابرت منندز رئيس کميته روابط خارجی سنا و سناتور چاک شومر، سناتور پرقدرت نيويورک هستند.

سی.ان.ان افزود: با چنين پشتيبانانی از حزب دموکرات بعيد است سناتور ريد بتواند مخالفت کند. البته اين تحريمها از شش ماه ديگر به جريان خواهد افتاد.