برگزاری پنجمین اجلاس گروه کاری انرژی ایران و اتریش

قاسمی اعلام کرد که پنجمین اجلاس کارگروه انرژی ایران و اتریش از 24 تا 27 دی ماه در وین برگزار شد.

«بهرام قاسمی» اظهار داشت: این اجلاس با حضور اعضا و نمایندگان نهادها و وزارتخانه های ذیربط ایران و اتریش و برخی از اتحادیه ها و شرکت های فعال دو کشور در زمینه های انرژی در وین پایتخت اتریش برگزار شد.

قاسمی توضیح داد: در این نشست درخصوص همکاری های دو کشور در بخش انرژی از جمله فناوری های مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر، راهکارهای مصرف بهینه انرژی و ارتقاء بهره وری انرژی بحث و تبادل نظر شد. تابناک