بزرگداشت 19 بهمن در شهر مالمو، سوئد

امروز ۱۹ بهمن مطابق با ۸ فوریه مراسمی به مناسبت عاشورای مجاهدین و شهادت سردار موسی خیابانی وسمبل زن مبارز وانقلابی, اشرف رجوی ویاران دلاورش در شهر مالمو برگزار شد.
این برنامه در ساعت ۱۴:۰۰ بعد از ظهر تا ساعت ۱۶:۰۰ بعد از ظهر در جریان بود.

برنامه با سرود ای ایران اغاز شد,در ادامه مقالاتی در ارتباط با سردار موسی و اشرف,قسمتی از نامه خواهر اشرف به برادر مسعود و نیز صحبتهای برادر مسعود در ارتباط با اشرف سمبل زن انقلابی و مجاهد خوانده شد.

در فواصل این برنامه سرود های نیز پخش شد از جمله سرود اشرف ,سرود ۱۹ بهمن شصت.در پایان برنامه صحبتهای سردار رشید خلق,موسی خیابانی پخش شد.43