بستن راهها توسط دانشجویان علوم و تحقیقات با زنجيره انسانى

دانشجویان واحد علوم و تحقیقات برای روز دوم در میدان «دانش» این دانشگاه تجمع کرده و سپس با ایجاد  زنجیره‌های انسانی، کوشیدند صدای اعتراضشان را رساتر از قبل به گوش مسئولان برسانند.

لحظاتی پیش تعدادی از دانشجویان واحد علوم و تحقیقات در میدان اصلی این دانشگاه تجمع کرده و با نصب تصاویر جان باختگان حادثه واژگونی اتوبوس این دانشگاه  اعتراضات خود را گسترش دادند.

اعتراضی که روز گذشته نیز در ابعاد بزرگ متجلی شده و به سردادن شعارهایی رسیده که بر ضرورت استعفای برخی مسئولان ارشد دانشگاه آزاد تاکید داشتند.

به مرور و در پی افزایش شمار معترضان و در شرایطی که خبر می‌رسید برخی دانشجویان از دانشگاه های دیگر برای حضور در این تجمع روانه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد شده و با ممانعت حراست این دانشگاه، نتوانسته‌اند به جمع معترضان بپیوندند، جمعی از تجمع کنندگان با مسدودکردن مسیرهای رفت و برگشت، مانع از تردد اتوبوس های دانشگاه و دیگر خودروها شدند.

این در حالی است که گزارش های رسیده از تجمع نیروهای پلیس در بیرون این دانشگاه خبر می‌دهند و پیش بینی ها حکایت از شکل گیری تجمعی در ابعاد تجمع روز گذشته در این دانشگاه دارد. تجمعی که با شکل گیری زنجیره های انسانی توسط دانشجویان معترض، ظاهرا متفاوتی با تجمع روز گذشته یافته است. تابناک