بعداز7روز بستری، کرونا نداری 2میلیون و 100هزار تومان بده

5e8db07b44fdc_2020-04-08_15-37

یکی از مخاطبان خبر فوری در پیامی نوشت:

“مادر منم ۷روز به خاطر کرونا بستری بود . بعد ۷ روز اومدن گفتن تو کرونا نداری و ترخیص شده و ۲۱۰۰ پول بیمارستان شده. پدر منم چون مشکل مالی داشت صحبت کرده و یک میلیون و نهصد ازش پول گرفتن. خداییش این انصاف نیست.”