بلومبرگ: حقوق های نجومی مدیران، یک زلزله بهمراه خشم مردم ایران را ایجاد کرده است

خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی با عنوان جنجال بر سر پرداختی های بانکی در زمانی حیاتی برای انتخاب مجدد روحانی نوشت: سروصداها بر سر پرداخت های بالا به مدیران اجرایی، حسن روحانی را در موضع دفاعی قرار داده است که خود را برای انتخاب مجدد در انتخابات ریاست جمهوری آماده می کند.

میزان حقوق مدیران بانکی، یک موضوع سیاسی است که در آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفته پس از بحران مالی جهانی تشدید شد، در ایران نیز زمانی این موضوع مورد موشکافی دقیق قرار گرفت که فیش حقوقی مدیران بیمه و مدیران بانکی از جمله رئیس بانک رفاه منتشر شد.

روز شنبه گذشته نیز، آیت الله علی خامنه ای رهبر حکومت ایران خواستار واکنش شدید علیه حقوق های نجومی شدند.

رئیس صندوق توسعه ملی، وزیر کار در دولت اصلاحات نیز یکی از کسانی بود که فیش حقوقی اش منتشر شد و سروصداهای بسیاری به پا کرد.

بلومبرگ نوشت: حقوق های نجومی مدیران در ایران خشم عمومی را در میان مردم ایجاد کرده است، چرا که این کشور در شرایطی است که تلاش می کند خود را پس از سال ها تحریم های بین المللی بازسازی کند.

حامیان روحانی بحث فیش های حقوقی را کمپین مخالفان تندرو وی برای تحت تاثیر قرار دادن انتخاب مجدد روحانی می دانند.