بهرام مشیری: انتخابات تهوع آور در نظام جمهوری اسلامی

هروقت که این بنده ناچیز میشنوم که در جمهوری اسلامی انتخابات انجام گرفته ، حالت تهوع به من دست میدهد٠
از شما سوال میکنم، مگر بدون وجود احزاب سیاسی در یک مملکت انتخابات معنایی دارد؟
مردم ایران با سابقه بسیار درخشان تاریخی ، و میراث داری بزرگانی چون کوروش کبیر که نخستین فرامین حقوق بشر را برای جهانیان به ارمغان آورد ، امروزه گرفتار نیرنگ آخوندهایی شده اند که استبداد اسلامی را در طول سی و هفت سال گذشته بر سرزمین ما مستولی کرده اند٠
این گروه آخوندهای شکمباره و دزد و وحشی که تا چهل سال پیش ، بزرگترین نقش زندگانیشان ایفای نقش در تعزیه های عباس ، حسین و حبیب ابن مظاهر و غیره بود ، امروز در نقش رهبر و رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و٠٠٠ ایفای نقش میکنند ٠ تجربه این گروه متحجّر از همان روزهاییست که در تعزیه حسین ، نقش اصغر و اکبر و سکینه و خولی و شمر را بازی میکردند ، و سپس با تغییر لباسها و آرایش خود در روز تعزیه عباس ، در نقش عباس و شمر و زینب ظاهر میشدند ، و در روز بعد هم در نقش پیامبر و حبیب ابن مظاهر و جبرئیل و٠٠٠ مردم را سرگرم میکردند٠

امروز هم همان جماعت آخوند حرفه ای ، تعزیه بزرگتری را بنام انتخابات در ایران اجرا میکنند ٠ آنها هر چهار سال یکبار نقش خود را عوض کرده و در لباس دیگری ظاهر میشوند ٠ شخصی که رئیس ساواک اسلامی بود در نقش رئیس جمهور ، و آن کسی که در نقش رئیس جمهور بود حالا در نقش رهبر ، و آنکه فرزند رهبر بود در نقش هیئت امنای دانشگاه ، و شخصی که نخست وزیر سابق بود در نقش زندانی سیاسی ، و ٠٠٠ اینگونه مردم ایران را مسخ کرده اند ٠ این همان بازی است که آخوندها در آن تمرین چند صد ساله دارند٠

دوستان گرامی ، این مهم را بخاطر بسپارید که استبداد خوب وجود ندارد و پشتیبانان حکومت استبدادی آن اشخاصی هستند که خود در دزدی و چپاول مستبدین شریکند ٠ دزدان اطراف شخص مستبد ، بدلایل فردی و بخاطر منافع شخصی ، استبداد را دوست دارند٠ خرد یکنفر مملکت را بسوی دیکتاتوری میکشد ٠ تنها خرد جمعی است که باعث پیشرفت جامعه و سعادت یک ملت میشود٠ هنگامی که ما ایرانیان ، در هر سطحی از جامعه ، به رذالت و کثافت استبداد پی ببریم ، آنگاه ضدیّت و مبارزه با آن در وجود ما نهادینه خواهد شد و هیچگاه اجازه ورود آنرا به سیستم حکومتی نخواهیم داد ٠

بهرام مشیری