بهلاکت رسیدن،۳تن از ماموران وزارت اطلاعات در سیستان و بلوچستان

۳تن. از ماموران جنایت کار وزارت بدنام اطلاعات در سیستان و بلوچستان بهلاکت رسیدند.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات رژیم در اطلاعیه ای بدون ذکر نام این جنایتکاران، این خبر را تائید کرد