به دلیل بدهی؛ برق ۵ مجموعه جهاد دانشگاهی قطع شد

دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی در خصوص قطعی برق ظهر امروز مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با بیان اینکه به علت مشکلات کمبود بودجه ای نتوانستیم هزینه برق این مجموعه را پرداخت کنیم، گفت:

اداره برق ساوجبلاغ پنج روز پیش اخطار داده بود و ما طی صحبتی که با آنها داشتیم، مشکلمان را مطرح کردیم؛ اما اداره برق توجهی به این موضوع نکرد و امروز برق کل این مجموعه را قطع کردند.

به گفته وی، ما به اداره برق هشدار داده بودیم که قطع برق زحمات چندین ساله ذخایر ملی را از بین می برد ولی با این اوصاف برق مجموعه را قطع کردند.

شاهزاده فاضلی با بیان اینکه هزینه برق این ماه ۱۴۰ میلیون شده است، بیان کرد: علاوه بر مرکز ذخایر ۴مجموعه دیگر وجود دارند.

رئیس مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی گفت: ما به سازمان برنامه و بودجه، نامه فرستادیم که سازمان برنامه نه بودجه و نه وقتی برای ما گذاشت که حرفهای ما را بشنود؛ حتی نامه ها ترتیب اثری دیده نشد.

به گفته وی، بودجه ای که به مرکز اختصاص می یابد در حد حقوق پرسنل و هزینه بیمه تکمیلی است و هزینه برق و …را تامین نمی کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۴۰ هزار نمونه زیستی و ژنتیکی در این مرکز وجود دارد که اگر تا ۱۰ ساعت دیگر بدون برق بماند از بین خواهند رفت.

وی درباره ۵ مجموعه جهاد دانشگاهی که برقشان قطع شده است، گفت: پژوهشکده گیاهان دارویی، جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت، پژوهشکده شیمی، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی، پارک علم وفناوری البرز و بخشی از پژوهشگاه رویان در این مجموعه اند. خبرگزاری مهر