به هلاکت رسیدن عضو سپاه در آذربایجان غربی

علی پیغامی دیشب در سردشت به هلاکت رسید.

پاسدار کشته شده علی پیغامی خوشه مهر در سال 1376 در بناب چشم به جهان گشود و بعد از اتمام تحصیلات به خیل پاسداران انقلاب اسلامی ملحق شد.

سرکرده سپاه بناب گفت: این پاسدار جوان دیشب حین انجام ماموریت در راه حراست از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی در ارتفاعات قندیل ۲ سردشت به هلاکت رسید.. صدای و سیمای رژیم

شهادت عضو سپاه در آذربایجان غربی