به هلاکت رسیدن یک پاسدار دیگر در سوریه

رژیم تلفات نیروهایش در سوریه راعلام میکند تا کشته شدن نیروهایش در سوریه به چشم نیاید. هر روز 2 یا 3نفر را اعلام میکند

علی اصغر الیاسی اعزامی از البرز در دفاع از حریم اهلبیت(ع)، اسلام حقیقی و تامین امنیت ملی کشورمان؛ در سوریه کشته شد. تسنیم