به کمپ پناهجویی در اوستریوتلاند حمله شد

3612767_612_344 روز گذشته افراد ناشناسی به یک کمپ پناهجویی در نزدیکی اوستریوتلاند حمله کردند. پلیس شوئد میگوید که انها در تعقیب چندین نفری است که در مظنون به این اتش سوزی هستند.

به گفته پلیس این افراد با سه خودرو به این کمپ نزدیک شدند و یکی از کارکنان کمپ را مورد ضرب و شتم قرار دادند. این کمپ مختص پناهجویانی است که تنها مهاجرت اند و اکثر زیر سنین قانونی هستند.