بيانيه اكثريت نمايندگان پارلمان اردن و فراخوان به اقدام فوري براي آزادي 7 گروگان اشرفي

نمايندگان پارلمان اردن در كنفرانس همبستگي با مقاومت ايران در مقر شوراي ملي مقاومت ايران در فرانسه

تقديم بيانيه اكثريت پارلمان براي آزادي گروگانها و تامين امنيت ليبرتي به خانم رجوي توسط 19 پارلمانتر اردني

  • ·        مريم رجوي: تضاد اصلي در منطقه ديكتاتوري ديني در ايران است كه امنيت و دموكراسي و صلح را به گروگان گرفته و راه حل تشكيل جبههيي ضد بنيادگرايي است
  • پارلمانترها ضمن اعلام همبستگي با اعتصاب غذا كنندگان در ليبرتي و كشورهاي مختلف، از جامعه عرب خواستند جنايات مالكي را محكوم و از ساكنان ليبرتي دفاع كند. اين لازمه مقابله با طمع ورزيهاي رژيم ايران است

روز جمعه24 آبان (15نوامبر)، 19پارلمانتر اردني با خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران،  در مقر اقامتش در اور سور اواز در شمال پاريس ديدار كردند و بيانيه اكثريت نمايندگان اين كشور و فراخوان آنها به اقدام فوري براي آزادي 7 گروگان اشرفي و تامين امنيت ساكنان ليبرتي را به ايشان تقديم كردند.

بيانيه كه به امضاي81 در صد نمايندگان پارلمان اردن رسيده است ضمن ابراز انزجار از «قتل عام مجاهدين در اشرف كه به 52 شهيد و به گروگان گيري 7 تن ازآنها ازجمله 6زن منجر شد» و «ابراز نگراني از تامين نبودن مينيمم الزامات حفاظت از كمپ ليبرتي» به يك اقدام سريع براي آزادي بلادرنگ هفت گروگان اشرفي توسط عراق و تضمين امنيت ليبرتي، و استقرار كلاه آبي هاي ملل متحد در ليبرتي فرا مي‌خواند.

در ميان شركت كنندگان در كنفرانس خانم نريمان الرئوسان نايب رئيس سابق پارلمان و ممدوح العبادي، نايب رييس سابق پارلمان و وزير بهداري و شهردار سابق امان و محمد الحاج محمد، نماينده پارلمان و بصام المناصير، رئيس كميسون خارجه مجلس  و دهها تن از  ديگر نمايندگان پارلمان پارلمان اردن به چشم مي‌خورند.

قانونگذاران اردني ضمن تعظيم به روان پاك شهيدان اشرف، با اعتصاب غذا كنندگان در ليبرتي و 5 كشور جهان كه 76 روز است، دست از غذا كشيده اند اعلام همبستگي كردند. آنها در سخنراني هاي خود ضمن تكرار خواستهاي اكثريت پارلمان اردن، بي عملي آمريكا و ملل متحد را در مقابل نقض حقوق ساكنان ليبرتي محكوم كرده و خواستند براي جلوگيري از وقوع يك فاجعه ديگر عليه مجاهدين، به تعهداتشان در قبال تامين حفاظت و سلامت ساكنان ليبرتي عمل كنند و اجازه ندهند مالكي كه يك مزدور تمام عيار رژيم ايران است، به سركوب وحشيانه اپوزيسيون سازمان يافته ايران مبادرت كند. به ويژه آن كه تمامي آنها افراد حفاظت شده طبق كنوانسيونهاي ژنو و پناهجو و برخوردار از حفاظتهاي بين المللي هستند.

پارلمانترها از جامعه عرب و كشورهاي عربي و اسلامي خواستند جنايتهاي مالكي را محكوم كرده و از مجاهدين كه ميهمانان ميهن عربي هستند دفاع نمايند. اين آن روي سكه مقابله با طرحهاي شيطاني اين رژيم در منطقه بخصوص در عراق و سوريه و لبنان و يمن است. آنها گفتند نابودي مجاهدين و كشتار اعضاي مقاومت در عراق، مقدمه تسلط بيشتر رژيم ايران بر منطقه است. حمايت از ليبرتي نه فقط يك امر انساني بلكه يك ضرورت براي مقابله با طمع ورزيهاي رژيم در منطقه است.

آنها تأكيد كردند آمريكا نبايد به حساب سازمان مجاهدين خلق ايران، اپوزيسيون سازمان يافته و مشروع رژيم آخوندي و به حساب كشورهاي عربي، با رژيم ايران گفتگو كند و به آن امتياز بدهد. آنها افزودند، آمريكا نبايد بر سر مساله اتمي با رژيم ايران مذاكره كند و بر دخالتهايش در كشورهاي عربي و كشتار مردم و اپوزيسيون چشم بپوشد.

قانونگذاران تاكيد كردند كه 5 ماه پس از نمايش انتخابات رژيم ايران و سه ماه ونيم بعد از روي كار آمدن روحاني، هيچ نشانه اي از تغيير در اين رژيم وجود ندارد. وضع نقض حقوق بشر وخيم تر شده، دخالت در منطقه افزايش يافته و پروژه هاي اتمي هم به گواهي اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي با سرعت پيشين ادامه دارد.

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت گفت: آينده منطقه در گرو كشاكش ميان رژيم ولايت فقيه و همدستانش با مردم و كشورهاي منطقه است و افزود انفجارهاي روزانه در عراق، دامن زدن به جنگ در سوريه، تفرقه اندازي و انواع تحريكات تروريستي عليه كشورهاي عرب و مسلمان همه از تهران هدايت مي‌شوند. سيستم موشكي ايران … هدفش نه تل‌‌آويو است نه لندن و واشنگتن، بلكه پايتختهاي عربي است، همچنانكه هدف رژيم از دستيابي به سلاح اتمي قبل از هر چيز اعمال هژموني بر جهان اسلام و عرب است.

وي تاكيد كرد: جبهه بندي اصلي در اين منطقه بين شيعه و سني، يا مسلمان و غيرمسلمان،  عرب و غير عرب يا بين شرق و غرب نيست، بلكه بين رژيم ولايت فقيه از يك طرف و مردم و كشورهاي منطقه از طرف ديگر است و راه رويارويي با اين معضل را  تشكيل جبهه‌يي ضد بنيادگرايي توصيف كرد.

مريم رجوي گفت اين جبهه مي تواند و بايد از آخوندهاي حاكم بر ايران در تمام منطقه خلع يد كند، چيزي كه در ضمن بزرگترين كمك به خواست مردم ايران براي رهايي از شر آخوندها و دستيابي به آزادي است. وي گفت: آخوندها از اين جبهه به شدت وحشت دارند به همين خاطر در روابط ديپلوماتيك خود بارها هرگونه رابطه با مجاهدين را مرز سرخ اعلام كرده‌اند. زيرا مي‌دانند كه همبستگي كشورها و دولتهاي منطقه با مجاهدين به سرعت به تشكيل چنين جبهه‌يي راه مي‌برد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

24 آبان1392 (15نوامبر2013)