بیانیه سناتورهای اسپانیا در محکومیت حمله به لیبرتی

جمعی از سناتورهای اسپانیا طی بیانه ای حمله جهارم به کمپ لیبرتی را محکوم کردند. متن بیانیه به شرح زیر است:

در ساعت 21:15 به وقت محلي، پنجشنبه 26 دسامبر كمپ ليبرتي كه در آن 2900 پناهنده اعضاء گروه اصلي اپوزيسيون دمكراتيك ايران، سازمان مجاهدين خلق، مستقر هستند، با ده ها موشك مورد حمله قرار گرفت كه باعث كشته شدن 3 نفر و مجروح شدن 71 نفر گرديد. اين چهارمين حمله به كمپ ليبرتي در سال جاري ميباشد.

دولت ايالات متحده امريكا كه حفاظت اين ساكنان را به نيروهاي عراقي در پايان 2008 تحويل داد، اعلام كرده بود كه تضمين هاي مكتوب از مقامات عراقي بابت اينكه اين ساكنان مورد حفاظت قرار خواهند گرفت دريافت كرده است.

عليرغم اين، بيلان اين حملات كه بسياري از آنها مستقيماً توسط خود نيروهاي عراقي عليه آنها صورت گرفته است، منجر به بيش از 100 كشته و بيش از يك هزار زخمي شده است. اين ارقام شامل ساكنيني كه بدليل محدوديت هاي غير انساني پزشكي اعمال شده توسط دولت عراق در همين مدت در گذشتند؛ نميشود. از طرفي ديگر در اول سپتامبر كمپ اشرف كه در آن زمان تعدادي از اعضاء اپوزيسيون در آن زندگي ميكردند، مورد تهاجم نيروهاي عراقي قرار گرفت و 52 نفر به بيرحمانه ترين شكل به قتل رسيدند و 7 تن كه در بين آنها 6 زن بودند نيز به گروگان گرفته شدند.

از آن پس اطلاعي از سر نوشت آنها در دست نيست. از طرفي ديگر در 17 دسامبر دادگاه تحقيقاتي اسپانيا، شكايتي را عليه مشاور امنيت ملي عراق بدليل نقش او در ”جنايت عليه جامعة بشريت“ در مورد كشتار اين پناهندگان ايراني در عراق به ثبت رساند.

بنابر اين همانطور كه در مورد حملات ديگرعليه كمپ ليبرتي و اشرف اعلام كرده ايم، ما محكوميت قاطع خود را نسبت به وقايع رخ داده در 26 دسامبر در كمپ ليبرتي اعلام ميكنيم و فراخوان خود براي آزادي فوري و بلادرنگ گروگان ها را تكرار كنيم. امضاء كنندگان:

امضاء كنندگان:  سناتور پدرو آگرامونت، Pedro Agramun، رئيس گروه حزب مردم اروپايي در مجمع پارلماني شوراي اروپا

سناتور مارگاريتا دوران ،،Margarita Durán

سناتور خوزه ماريا چيكيو ، José Maria Chiquillo ، سخنگوي خارجي حزب مردم در سناي اسپانيا

 سناتور ويرجينيا رومرو ، Virginia Romero

 سناتور كارلوتا ريپول، Carlota Ripoll ، عضو كميسيون اروپايي سناي اسپانيا

 سناتور بورخا بنيتز د لوگو،  Borja Benítez de Lugo ، نايب رئيس كميسيون خارجي سنا

سناتور ماريا خوزه نيكولاس ، Maria José Nicolás

سناتور انسيا د لوس كوبوس Encina de los Cobos

سناتور آنخلس آرميسن، Ángeles Armisén ،سخنگوي امور زنان حزب مردم در سناي اسپانيا

سنتاور مانوئل آلتاوا، Manuel Altava

سناتور پدرو مانوئل هرناندس Pedro Manuel Hernández

 سناتور خوزه لوئس ساستره José Luis Sastre

 سناتور ماريانا لوريته Mariana Lorite

 سناتور ماريا د هارو Maria de Haro

 سناتور و شهردار النا نوادو Elena Nevado

سناتور و شهردار آلبرتو كاسرو Alberto Casero

مادريد 30 دسامبر 2013