بیانیه فعالین اجتماعی وکارگری در خصوص حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه

این بیانیه از ایران دریافت شده…

بر اساس گزارش های منتشر شده نیروهای امنیتی و سرکوبگر رژیم  سه شنبه سوم مرداد ماه ، شماری از  کارگران  نیشگر هفت تپه را دستگیر و به بازداشت گاه ها روانه کردند. این بازداشت ها پس از ان صورت می گیرد که کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه برای احقاق حقوق حقه خود از جمله دستمزد های معوقه دست به اعتصاب زده  و در محور جاده شوش-اندیمشک-اهواز تجمع نموده بودند.

ما جمعی از فعلالین شمال  استان خوزستان یورش نیروهای امنیتی رژیم  و دستگیری فعالان  کارگری را شدیدا محکوم می کنیم و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آن ها و همه  کارگران زندانی  هستیم.

و علاوه  برآن ما از تمامی خواسته های اصولی و به حق  کارگران اعتصابی مجتمع نیشکر هفت تپه حمایت می کنیم  وخواهان رسیدگی فوری به این خواسته می باشیم وتوجیه و سکوت از جانب هیچ شخصیت  و نیروی سیاسی در استان و کشور به هر بهانه ای نمی تواند  برای ما قابل قبول باشد چرا که سکوت در این موارد را هم راهی با  متجاوزین در حق مردم  می دانیم

جمعی از فعالین  اجتماعی وکارگری شمال استان خوزستان

۶ مرداد ۱۳۹۶