بیشترین مصرف کننده قرص های روان گردان، جوانان خراسان شمالی

مصرف قرص های روان گردان در خراسان شمالی بیشتر در بین دانش آموزان و قشر جوان

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی گفت: مصرف قرص های روان گردان در این استان بیشتر در میان دانش آموزان و قشر جوان شیوع دارد.

سعید آیتی در گفت و گو با ایسنا، از ثابت شدن میزان شیوع مصرف مواد مخدر در میان جمعیت دانش آموزی در این استان خبر داد و اظهارکرد: میزان شیوع مصرف مواد مخدر در میان دانش آموزان این استان ۲.۴۰ درصد است.

به گفته وی میانگین شیوع مصرف مواد مخدر در میان دانش آموزان در کشور رقم ۴.۷۰ است.

وی تصریح کرد که مصرف این قرصها در نقاط دیگر هم رواج دارد و لذا این طرح در سطح کارخانه ها و واحدهای تولیدی با ایجاد خانه های بهداشت کارگری به مرحله اجرا در خواهد آمد.