بین 20-25 میلیارد دلار ارز توسط مردم در خانه ها نگهداری میشود

«در حال حاضر 20 میلیارد دلار ارز توسط مردم در خانه‌ها نگهداری می‌شود»؛ این را مسئولان بانک مرکزی و نمایندگان مجلس از جمله معصومه آقاپورعلیشاهی نماینده‌ مردم شبستر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در مصاحبه با رسانه‌ها عنوان می‌کنند.

حتی درباره آمارهای حیاتی مانند تورم نیز در ایران دو نوع آمار توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ارائه می‌گردد. ارزهای خانگی نیز از این قاعده مستثنا نیست. هرچند که متولی آن تنها بانک مرکزی است و باید در این زمینه آمار شفاف و دقیق ارائه شود اما بیشتر به تخمین و گمانه‌زنی شباهت دارد و بازه‌ای بین 20-25 میلیارد دلار را پیش بینی می‌کنند.

گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی خارجی دولت، در دولت یازدهم همواره روند رو به رشدی داشته است.

بدهی خارجی از دو بدهی کوتاه‌مدت و بلندمدت تشکیل‌ شده است. آمارها نشان می‌دهند بدهی کوتاه‌مدت از 432 میلیون دلار در سال 1393 با رشدی 871 درصدی به 4 میلیارد و 197 میلیون دلار در سال 1396 رسیده است. همچنین میزان بدهی بلندمدت در سال 1393، برابر با 4 میلیارد و 676 میلیون دلار بوده است و با رشدی 44 درصدی در سال 1396 به 6 میلیارد و 713 میلیون دلار رسیده است. درنهایت جمع میزان بدهی خارجی دولت (بدهی کوتاه‌مدت و بلندمدت) از 5 میلیارد و 108 میلیون دلار در سال 1393 به 10 میلیارد و 910 میلیون دلار رسیده است.

همچنین میزان بدهی‌های معوقه در پایان سال 1396، 1 میلیارد و 504 میلیون دلار عنوان‌ شده است که با احتساب این مبلغ جمع بدهی خارجی دولت به 12 میلیارد و 414 میلیون دلار می‌رسد. گرچه اصالتا بدهی بد نیست و بستگی دارد که صرف چه شده باشد. تابناک