بیکاریِ یک میلیون کارگرِ مرغ‌داری‌ها قریب‌الوقوع است

 این روزها مرغ‌‌داری‌های کشور که بیش از ۱ میلیون شاغل به‌صورت مستقیم و میلیون‌ها شغل به صورت غیرمستقیم حول آنها شکل گرفته، با مشکل تامین نقدینگی و بحران تهیه مواد اولیه (نهاده‌‌های دامی) مواجه هستند. از این رو کارگرانِ آنها مانند کارگرانِ سایرِ صنایع که به خاطر بحران‌هایی با ریشه‌های مشابه، بیکار شده‌اند، به خانه‌نشینی تن داده‌اند. ب

امید فاضلی (مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ داران کشور) : : اولین آسیب متضرر شدن تولید به شاغلان وارد می‌شود؛ چراکه ابتدا در پرداخت دستمزدهایشان تاخیر ایجاد می‌شود و سپس بیکار می‌شوند. در حال حاضر ۲۵ تا ۳۵ درصد ظرفیت واحدهای مرغ‌داری فعال نیستند. در سال‌های گذشته این واحدها پرسنل مقطعی داشتند. به این معنی که شش ماه کار می‌کردند اما شش ماه دیگر کاری برای انجام دادن نداشتند. 

اگرچه هریک از صنایع درگیر شکلی از بحران هستند اما ریشه‌های بروز بحران‌ها مشترک است. برای نمونه: بالا رفتن قیمت ارز و احتکار مواد اولیه. این دو بحران مانند آتش به جان تولید و خانوارهای کارگری افتاده‌اند و قربانی می‌گیرند. از این رو تا قیمت ارز به محدوده ۴ هزار تومان برنگردد، نمی‌توان به اصلاح ساختار تولید دل بست. البته با اصلاح شرایط آواربرداری از ویرانه خانه تولید یک شبه ممکن نمی‌شود.  ایلنا