بی‌توجهی به درخواست نمایندگان کارگری عواقب بدی دارد

بی‌توجهی به درخواست نمایندگان کارگری عواقب بدی دارد/ تخلف شورایعالی کار در تعیین مزد محرز است

فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری رژیم ضدکارگری گفت: “درست است که اعضای شورایعالی کار چند نفر هستند اما به نمایندگی از جامعه کارگری؛ ۴۳ میلیون نفر را با خانوار را شامل می‌شوند. “

به گزارش ایلنا، درباره آخرین خبرها از افزایش دستمزد کارگران وی گفت:” بحث حقوق و دستمزد هر ساله طبقه ماده ۴۱ قانون کار در شورایعالی کار برگزار می‌شود. طبق  فورمول نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بیش از ۴۱ دصد بوده است و سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بوده است. انتظار نمی‌رفت که شورایعالی کار، سبد معیشت و نرخ تورم را نادیده بگیرد.  این مسئله نشان از تخلف از قانون است .”

وی در ادامه گفت: با این تخلف از قانون به نظر و رای جامعه کارگری توهین شده است و قطعا ما این را نمی پسندیم. امروز بیش از ۹۵درصد از کارگران کشور به شکل قراردادی و موقت هستند.

وی که هنوز این رژیم ضدکارگری را خوب نشناخته است و به ان دلبسته است که حقوق کارگران را با نصیحت و ملایمات از این رژیم میتوان گرفت، گفت: “ این بی‌انصافی در حق کارگران است. اگر بزرگان کارگری بحثی مطرح کردند، منطقی و عقلایی بوده و طبق تجارب باید به آن جامه عمل پوشانده شود وگرنه عواقب بدی را شاهد خواهیم بود.