تأکید سلیمانی تروریست بر توسعه کمی و کیفی راهیان‌نور

تأکید سردار سلیمانی بر توسعه کمی و کیفی راهیان‌نور

پاسدار یعقوب سلیمانی، فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور سپاه و بسیج، گفت: توسعه کمی و کیفی راهیان نور از مطالبات جدی قرارگاه مرکزی راهیان نور سپاه و بسیج است.

همچنین پاسدار سلیمانی ضمن بازدید از مناطق عملیاتی غرب کشور گفت: برگزاری جلسات ماهیانه در استان‌ها توسط فرماندهان سپاه‌ها با موضوع توسعه کمی و کیفی راهیان نور و رایزنی مداوم با استانداران و مسئولین استانی برای پشتیبانی از این برنامه اثرگذار، از مطالبات جدی قرارگاه مرکزی راهیان نور سپاه و بسیج است. ایسنا