تاریخ دان و کارشناس رژیم در دادگاه سوئد، با نظرات خود به زباله دان تاریخ ایران رفت

برادران پارسی

خون شهدا و رنج شکنجه شدگان رژیم را نمیتوانید با سخنان پوچ و لفاظی بپوشانید اگرمیشد از شما زرنگتر ها که همان رژیم و در همین دادگاه دژخیم حمید نوری است میتوانست این کار را بکند. ایمان داشته باشید که بجز افشای خودتان که البته بسیار قابل تقدیر است و فقط خود را روانه زباله دان تاریخ ایران کردید. از این بابت یک تشکر بزرگ و قدردانی از تمامی خانواده های شهدا و زندانیان را بهمراه خودتان خواهید داشت.

فکر میکنید ایا کسی بعنوان تاریخ دان و کارشناس در مسائل ایران!!!!! هنوز سن و سال مجاهدین را تقریبا در دهه ۸۰ نمیداند

فکر میکنید که کارشناس و تاریخ دان!!!!! چرا نمیتواند منابع اماری اش را اعلام کند؟

ایا فکر میکنید که کارشناس و تاریخ دان ایران!!!!! نمیتواند کی عراق قطعنامه را پذیرفت؟

ایا این تاریخ دان و کارشناس رژیم، اگاهانه بجای هیئت مرگ و قتل عامها و کشتار مردم ایران و فتوا و حکم خمینی، از مجاهدین فقط صحبت میکند؟

این فیلسوف کم حافظه جای پرداختن به حکم و فتوا و دلیل اعدامها به عفده گشایی علیه مجاهدین پرداخت اما این نظریه پرداز رژیم نمیداند که با تمام تلاشهایش، حتی اگر حرفهای وی در مورد مجاهدین درست باشد بازهم نخواهد توانست حکم ضدبشری قتل عام زندانیان بی دفاع و دست بسته و نسل کشی خمینی را بپوشاند و انرا هم به گردن مجاهدین بیاندازد. تاریخ این را نشان خواهد داد. روسیاهی به زغال خواهد ماند.

هر کس ازاد است که از رژیم تا هر جا که میخواهد دلجویی و حمایت کند اما باور کنید نمیتواند حقیقت تاریخ را بپوشاند. میتوان لابی رژیم بود اما نمیتوان تاریخ قتل عام های ایران را به اشتباه نوشت.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: