تاييد بازرسان سازمان ملل بر استفاده از گاز سارين در حمله شیمیایی سوریه

بازرسان سازمان ملل  گزارش خود را روز دوشنبه، ۲۵ شهريور، به نشست محرمانه شورای امنيت ارائه و تاييد کردند که حمله روز  سی‌ام مرداد ماه گذشته (۲۱ اوت) در سوريه، شیمیایی بوده و با استفاده از گاز سارين و موشک زمين به زمين صورت گرفته است.

بنا بر گزارشهای بینالمللی، در گزارش بازرسان سازمان ملل متحد آمده است: شواهد قانع‌کننده‌ای وجود دارد که در حمله به منطقه «غوطه» در نزديکی دمشق در سی‌ام مرداد ماه گذشته گاز سمی سارين به کار رفته است وآزمايش‌های مختلف زيست محيطی، شيميايی و طبی که توسط کارشناسان انجام گرفته نشان می‌دهد که برای اين حمله شيميايی از موشک‌های زمين به زمين استفاده شده است.

گزارش ياد شده، اين حمله شيميايی را «نسبتا گسترده» توصيف کرده و می‌گويد از سلاح  شيميايی عليه غيرنظاميان از جمله کودکان استفاده شده است.

بر اساس برآورد آمريکا، در اين حمله ۱۴۲۹ نفر کشته شده‌اند که بيش از ۴۰۰ نفر آنها کودک بوده است.

متن کامل گزارش…کلیک کنید