تایید حکم اعدام ۳نفر از قیام افرینان در دیوان عالی کشور

5f0d602d408be_2020-07-14_12-05سخنگوی جنایتکار قضاییه رژیم درباره تایید حکم اعدام سه نفر در ارتباط با قیام آبان ماه گفت:” این حکم بعد از فرجام خواهی متهمان و وکلای مدافع به تایید دیوان عالی کشور رسیده و به دادسرا اعاده شد.”


اسماعیلی گفت:” این حکم بعد از فرجام خواهی متهمان و وکلای مدافع به تایید دیوان عالی کشور رسیده و به دادسرا اعاده شد. اینکه حکم اجرا شود یا نشود اجرای احکام فرایند قانونی دارد که باید طی شود.”

به نوشته میزان، ” خبر تایید حکم صحت دارد، در ارتباط با اصل محکومیت این افراد، دو نفر از آنها در یک صحنه سرقت مسلحانه دستگیر شدند. به دنبال ربودن اموال یک خانم بودند. بعد از دستگیری در گوشی موبایل این افراد صحنه هایی که بانک ، اماکن عمومی و اتوبوس ها را آتش می زنند مشخص شد. با جسارت از اعمال مجرمانه خود فیلمبرداری کردند و برای خبرگزاری‌های خارج از کشور ارسال کردند. خودشان از اعمال خود بهترین مستندات را تهیه کرده بودند.در دادگاه هم اقرار داشتند و صحنه ها بازسازی شد. چهار نفر در فرایند دادرسی اعلام وکالت کردند.یکی از وکلا که نسبت فامیلی با احدی از محکومین پرونده داشت به لحاظ حرفه وکالت و تعصب خانوادگی از موکل خود دفاع انجام داد. جلسات دادگاه فیلمبرداری شده است.عجیب است آقایی که این روزها به عنوان وکیل اینها در رسانه ها اطلاع رسانی می کند که موکلین من نتوانستند از خود دفاع کنند هنوز فرمی برای وکالت ارائه نکرده است.”