تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات و ضرب و شتم انان+ ویدئو

بازنشستگان مخابرات در جلوی شرکت مخابرات و در مقابل ستاد اجرایی فرمان خمینی دجال جمع شدند و با تمام قدرت بر علیه رژیم ضدبشری اخوندی فریاد میزدند “فریاد فریاد از این همه بیداد”

این بازنشستگان محروم مخابرات برای دریافت مطالبات ۱۳ساله خود و اعتراض به عدم دریافت خواربار دی و بهمن و اسفند سال گذشته و فروردین ۱۴۰۱ در جلوی شرکت مخابرات دست به تجمع اعتراضی زدند که در ویدئوها ی منتشر شده در فضای مجازی نشان از ضرب و شتم معترضان و دستگیری و بازداشت تعدادی از انها حکایت دارد.