تجمع اعتراضی بازنشستگان مقابل سازمان تامین اجتماعی رژیم

زندگی وحشتناک معیشتی . عرصه را بر همه مردم میهنمان و بخصوص کارگران زحمتکش که سالها کار کرده اند، طاقت فرسا کرده است. امروز ۱۴دی ماه بازنشستگان کارگری با تجمع در مقابل ادارات تامین اجتماعی رژیم بدلیل شرایط بد معیشتی خود دست به اعتراض زدند. این تجمع در تهران و مشهد و اهواز، همزمان صورت گرفت. این تجمع از ساعت ۱۰ صبح شروع شده است.

به. نقل از اقتصاد نیوز، کارگران که خواسته های خود را بر روی پلاکاردهایی نوشته بودند، انها خواستار افزایش عادلانه و قانونی مستمری‌ها هستند. در عین حال، خواستار مشارکت در تعیین سرنوشت و تشکل‌یابی آزاد و مستقل هستند.  

بازنشسته2