تجمع جوانان بیکار مقابل مس سرچشمه

صبح امروز جوانان بیکار رفسنجانی مقابل دفتر مس سرچشمه تجمع کردند و خواستار پاسخگویی مسئولان این شرکت در ارتباط با اشتغال غیربومی‌ها شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (22 آذر ماه) جمعی از جوانان جویای کارِ رفسنجانی مقابل مجتمع مس سرچشمه تجمع کردند.

این جوانان نسبت به به‌کارگیری نیروهای غیربومی در مس سرچشمه اعتراض دارند و می‌گویند: اولویت اشتغال در صنایع بزرگ مثل مس سرچشمه، بایستی جونان بومی محلی باشند. در شرایطی که ما در رفسنجان، جوان بیکار داریم، چرا از نیروهای غیربومی برای اشتغال در مس سرچشمه استفاده می‌شود؟

جوانان رفسنجان خواستار اجرای طرحی هستند که در آن، بومی‌ها برای اشتغال در صنایع محلی، دارای اولویت باشند. آنها معتقدند تا زمانی که مردم محلی آلودگی‌های زیست محیطی صنایع را تحمل می‌کنند، باید در استخدام، سهمیه خاص داشته باشند.