تجمع دوباره مالباختگان موسسات اعتباری مقابل مجلس رژیم

گروهی از مالباختگان موسسات اعتباری مقابل مجلس رژیم تجمع کرده و با سر دادن شعارهایی خواستار تعیین تکلیف هرچه زودتر اموال از دست رفته خود شدند. این افراد که سالها است به بازی گرفته شده اندو اموال انها توسط موسسات اعتباری وابسته به سپاه و نیروهای انتظامی خامنه ای چپاول شده است بعد از مدتها وعده و وعید مجددا به خیابان امدند.

به نوشته بهار نیوز، گروهی از مالباختگان موسسات اعتباری کاسپین و ثامن الحجج صبح امروز چهارشنبه مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و با در دست داشتن پلاکاردهایی و سر دادن شعار خواستار تعیین تکلیف هرچه سریع تر اموال از دست رفته خود شدند