تجمع و اعتراض بازنشستگان در اعتراض به قانون خدمات کشوری

تجمع برخی بازنشستگان کشوری مقابل بهارستان در اعتراض به قانون خدمات کشوری

 گروهی از بازنشستگان کشوری صبح امروز با تجمع مقابل متروی بهارستان نسبت به عدم اجرای قانون خدمات کشوری مصوب سال 96 اعتراض کردند.

تجمع کنندگان با شعار «تجمع، اعتراض حق مسلم ما است»، نسبت به عدم اجرای قانون خدمات کشوری اعتراض خود را اعلام کردند.

گفتنی است تجمع کنندگان خواستار اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری شدند. اعتمادانلاین