تجمع پرستارن اصفهانی در مقابل استانداری، مطالبات ما را بدهید

تجمع پرستارن اصفهانی در مقابل استانداری/ مطالبات ما را بدهید

رژیم ورشکسته اخوندی از پرداخت دستمزد پرستاران که ۶ماه است در خط مقدم بیماری کرونا، خدمت میکنند و تعدادی از انها جان خود را نیز در این راه از دست داده اند، خودداری میکند. امروز پرستاران اصفهان را مجبور به اعتراض و تجمع برای دریافت حقوق و مزایای خود که ماههاست فقط وعده انرا را دریافت کرده اند، کشانده است. انها شعار میدادند که خواهان دریافت مطالبات خود هستند.

پرستاران خواهان پرداخت حق کرونا، اصلاح روند تعداد مرخصی استعلاجی و نیز تبدیل وضعیت پرستاران شرکتی به وضعیت استخدامی هستند که در این سالها بارها از سوی جامعه پرستاری مورد تاکید قرار گرفته است. 

به گزارش خبرنگار ایلنا،” جمعی از پرستاران اصفهان امروز شنبه یکم شهریور در مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند.

مطالبه این پرستاران پرداخت مطالبات و معوقاتی است که از اسفندماه روی زمین مانده است. اعتراض پرستاران در اصفهان با اعتراض پرستاران بیمارستان خورشید اصفهان شروع شده است اما صرفا محدود به این بیمارستان نیست بلکه شامل کلیه پرستاران می‌شود.

آنها خواهان پرداخت حق کرونا، اصلاح روند تعداد مرخصی استعلاجی و نیز تبدیل وضعیت پرستاران شرکتی و قراردادی به وضعیت استخدامی هستند که در این سالها بارها از سوی جامعه پرستاری مورد تاکید قرار گرفته است.

بحث پاداش کرونا نیز که یکی از مطالبات پرستاران است، از سوی دولت و سازمان برنامه و بودجه با واسطه وزارت بهداشت قرار است پرداخت شود اما تاکنون به این پرستاران تعلق نگرفته است. “